ברכות לעדי לבנת לרגל קבלת הקביעות וקידומו לפרופ׳ חבר