ברכות לפרופ' אסף דיסטלפלד, ראש המכון לאבולוציה, על פירסום המאמר המכובד Nature

המאמר מסכם עבודה אדירה משותפת של קבוצות המחקר המובילות בעולם אשר פיענחו את הגנום של 15 מזני חיטת הלחם הנפוצים בארצותיהם, תוך שימוש בטכנולוגיה של חברת NRGene הישראלית שפותחה בשיתוף עם פרופ' דיסטלפלד, שגם היה הראשון להשתמש בה לפיענוח הגנום של חיטת הבר ואשר פרץ את הדרך עבור חוקרי החיטה בעולם והוביל לפירסום המאמר הנוכחי (מאמר מסכם בהובלתו של אסף פורסם ב-2017 ב-(Science. הגנומים של חיטת הלחם שפוענחו בעבודה הנוכחית יאפשרו לחקור את התפקיד של הגנים שהם מכילים והאחראיים לאדפטציה של חיטה לכל כך הרבה בתי גידול ברחבי העולם, והם גם מהווים את הבסיס לדור הבא של זני החיטה בעולם שידרשו להתמודדות עם משבר המזון העולמי והתאמה לשינויי האקלים.