לימודים לתואר שני בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה, מציע תואר שני עם תזה (M.Sc.) בסביבה מחקרית מגוונת. מלגות מחקר מוענקות על פי זמינות ומצוינות התלמידים. המידע שלהלן מספק תקציר הדרישות עבור קבלה למסלול תכנית המחקר. לקבלת מידע נוסף, פנה למזכירות החוג.

לקבלת מידע נוסף על מסלול ביואינפורמטיקה (M.Sc.) לחץ כאן.

תנאי קבלה ורישום

יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר ראשון B.Sc. או תואר מקביל בתחומי מדעי החיים. יתקבלו תלמידים בעלי ציון כללי ממוצע של 83 לפחות. תלמידים העומדים בקריטריונים לקבלה יידרשו להתקשר עם מנחה פוטנציאלי, לסכם על נושא למחקר ולקבל אישור בכתב מהמנחה המיועד על הסכמתו להנחות את התלמיד במחקרו.

המועמדים יידרשו להגיש עם רישומם:

• גיליונות ציונים מעודכנים
• שני מכתבי המלצה
• קו"ח
• מכתב קצר המתאר את המוטיבציה שלהם לבצע מחקר ולימודים בחוג

המועמדים יוזמנו על ידי ועדת הקבלה לראיון. הוועדה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות את תנאי הקבלה הנזכרים לעיל.

תכנית לימודים

הלימודים במחלקה הם במסלול א' בלבד, וכוללים כתיבת עבודת מחקר. תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה (14 שעות), קורסי בחירה (14 שעות) וקורסי חובה ללא נקודות זכות. הסטודנטים נדרשים לעיין בתקנות הלימוד לתואר שני של האוניברסיטה לקבלת פרטים נוספים, כגון: בחינות, ציונים, השעיית / חידוש / הפסקת / הארכת לימודים, חופשה, ערעור על ציוני קורסים ועוד. מידע נוסף ניתן למצוא באתר של הרשות ללימודים מתקדמים בעברית ובאנגלית.

משך הלימודים

משך הלימודים, כולל הגשת עבודת המחקר, הוא שנתיים. במקרים יוצאי דופן, ובאישור ועדת המאסטר של החוג, תתאפשר קבלת פרק זמן נוסף מוגבל בזמן עבור השלמת התזה.

הצעת מחקר

על הסטודנטים להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה. למידע נוסף על הרכב ההצעה המחקר, היכנסו לקישור המצורף.

הגשת התזה

לאחר קבלת אישור להגשת התזה מהמנחה הישיר, על התלמיד להגיש העתק מודפס (שאינו כרוך) לרשות ללימודים מתקדמים לבחינה פורמאלית של העבודה לפני ההגשה הרשמית. לאחר אישור התזה על ידי הרשות ללימודים מתקדמים, יש להגיש שלושה העתקים מודפסים וכרוכים (חתומים על ידי המנחה) למזכירות החוג. לקבלת מידע נוסף על כתיבת התזה, היכנסו לקישור המצורף.

הרכב הציון הסופי: 30% ציוני קורסים, 50% ציון תזה, 20% בחינת סיום התזה.