פרופסור

גנומיקה של צמחים, אבולוציה של דגניים
ודומסטיקציה, ערך תזונתי של חיטה, טיפוח מולקולרי והשבחת יבולים

 

פרופסור חבר

אבולוציה תאורטית, גנטיקה של אוכלוסיות, אבולוציה של סקס ורקומבינציה, מנגנוני מוטציה, מבניות, מחקר בתווך שבין חישוביות תאורטית וביולוגיה אבולוציונית

פרופסור חבר

שעונים ביולוגיים, כרונוביולוגיה, פוטופריודיזם, אבולוציה מולקולרית, תזמון עונתי, דרוזופילה, גנטיקה התנהגותית, נוירוגנטיקה

מרצה בכיר

חרקים חברתיים, אבלוציה גנומית, גנומיקה של אוכלוסיות, מיפוי גנומי

פרופסור

יחסי גומלין צמחים-בעלי חיים-חיידקים, תרכובות שניוניות, אכילת פירות, אכילת צוף, שירותי המערכת האקולוגית

מרצה בכיר

חולד, עקת חמצן, אריכות ימים, עמידות לסטרס סביבתי, עמידות לסרטן

פרופסור

יחסי גומלין בין בעלי חיים לצמחים, אקולוגיה התנהגותית של חרקים, אבולוציה של חרקים יוצרי עפצים, אקולוגיה של יונקים אוכלי צמחים

פרופסור חבר, ראש החוג

תעופת בעלי חיים, נדידת ציפורים, ביומכניקה של תעופה, חילוף נוצות, מחקר ציפורים באמצעות מכ"ם

מרצה בכיר

ביולוגיה התפתחותית ואבולוציה של חולייתנים

פרופסור

פילוגנזה (בניית עצי תורשה), גנומיקה, אפיגנטיקה, אלגוריתמים ותורת הגרפים, אופטימיזציה קומבינטורית

מרצה

אבולוציה מיקרוביאלית, אקולוגיה, ציאנובקטריה, יחסי גומלין בין וירוסים למאכסנים שלהם, קואבולוציה

פרופסור

גנומיקה של צמחים, גנומיקה של עמידות למחלות צמחים, אפיון, ניצול ושימור של דגני בר