ועדת תואר שני
תשפ"ד 2023-2024

יו"ר הועדה:  פרופ' ניר ספיר
ד"ר עמאד שמס
פרופ' אבי בר מסדה
ד"ר לידור שער משה

ועדת תואר שני בביואינפורמטיקה:
ראש התכנית ויו"ר הועדה: ד"ר איל פריבמן
פרופ' שגיא שניר
ד"ר מיקי קוזלוב
ד"ר דניאל שר