ועדת תואר שני

ראש החוג ויו"ר הועדה:  פרופ' שגיא שניר
פרופ' אסף דיסטלפלד
ד"ר עמאד שמס
ד"ר איל פריבמן

ועדת תואר שני בביואינפורמטיקה:

ראש התכנית ויו"ר הועדה: ד"ר איל פריבמן
ראש החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית: פרופ' שגיא שניר
ד"ר מיקי קוזלוב
ד"ר דניאל שר