ועדת תואר שני

יו"ר הועדה:  ד"ר שרית אברני
פרופ' ניר ספיר
ד"ר אבי בר מסדה
ד"ר עמאד שמס

ועדת תואר שני בביואינפורמטיקה:
ראש התכנית ויו"ר הועדה: ד"ר איל פריבמן
פרופ' שגיא שניר
ד"ר מיקי קוזלוב
ד"ר דניאל שר