ראש החוג

אי-מייל: ssagi@research.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288774
משרד: הבניין הרב-תכליתי, חדר M-14

עוזרת מנהלית לראש החוג

משרד: הבניין הרב-תכליתי, חדר 191
טל/פקס: 04-8249943
אי-מייל: mliebst1@univ.haifa.ac.il